BİLGİ EKONOMİ LABORATUVARI İSTANBUL

 
Deney Kayıt Sistemi

 
Ana Sayfa
 Kayıt
 
Takvim
 
Kurallar
 
Gizlilik Politikası
 
SSS
 
 Künye
 İletişim


Gizlilik Politikası
Deney öncesinde ve esnasında elde edilen bilgilerin güvenli bir şekilde korunması İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne bağlı Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi'nin altında faaliyet gösteren BELİS'in sorumluluğundadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan kapsamda korunacaktır.

Katılımcı kayıt sistemi (ORSEE) içindeki bilgiler, öğrencilere deney davetleri göndermek ve bir öğrencinin aynı deneye birden fazla kez katılmasını engellemek amacıyla tutulmaktadır. Kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz (adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, iletişim bilgileriniz, öğrencisi olduğunuz fakülte/bölüm), sadece BELİS araştırmacıları tarafından erişilebilen ana bilgisayarda tutulmakta ve korunmaktadır. BELİS'in söz konusu kimlik bilgileri için herhangi bir paydaşı yoktur.

BELİS'te yapılan tüm deneysel araştırmalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Etik Kurulu onayı alınarak gerçekleştirilir. Katılımcıların deneylerde aldıkları kararlar ve elde ettikleri kazançlar kendilerine ait hiçbir kimlik bilgisi eşleştirilmez. Deney verileri tamamen anonim olarak bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kisiselverilerim@bilgi.edu.tr e-mail adresinden Üniversite’ye iletmeniz durumunda Üniversite talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) hakkınız saklıdır.

İşbu metni onaylamanız ile birlikte BELİS - Orsee Denek Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmış olduğunuza ve tarafınızca bildirilmiş olan elektronik posta adresine BELİS tarafından her türlü bilgilendirme ve davet iletilerinin gönderilmesine muvafakat etmiş bulunmaktasınız. BELİS tarafından gönderilecek elektronik posta iletilerinin tarafınıza gönderilmesini istemediğiniz ve sistemden ayrılmak istediğiniz durumlarda, belis@bilgi.edu.tr adresine işbu talebinizi içeren e-posta iletmeniz gerektiğini; aksi takdirde tarafınıza gönderilecek elektronik posta iletilerinden her ne nam altında olursa olsun BELİS’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmayacağını peşinen bildiririz.


Sorularınız için lütfen e-posta gönderiniz belis@orsee.bilgi.edu.tr.